นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 095-0049571

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
24 พฤศจิกายน 2564 11:18
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 13 ฉบับ
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 13 ฉบับ
ไพล์เอกสาร : NF2111241118393467.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13