นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
10 พฤษภาคม 2565 15:45
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ไพล์เอกสาร : NF2205100351031398.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13