นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
10 พฤศจิกายน 2565 15:03
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พล.ถ.43 - 010 สายบ้านท่างาม หมู่ที่ 3 ถึงบ้านเขาไร่ศรีราชา หมู่ที่ 6 ตำบลท่างาม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ไพล์เอกสาร : NF2211100310285233.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13