นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
15 พฤศจิกายน 2565 15:52
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พล.ถ.43 - 057 สายบึงละมุใหญ่ - หนองอ้ายทุง หมู่ที่ 12 บ้านวังเจ๊ก ตำบลท่างาม กว้าง 6 เมตร ยาว 935 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,610 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ไพล์เอกสาร : NF2211150402543528.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13