นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
22 กุมภาพันธ์ 2566 14:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลท่างาม
ไพล์เอกสาร : NF2302230253314361.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13