นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 095-0049571

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองคลัง)
8 ธันวาคม 2564 14:46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการ
ไพล์เอกสาร : NF2112080247208150.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13