นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองคลัง)
29 สิงหาคม 2565 14:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น
ไพล์เอกสาร : NF2208290225325744.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13