นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

เกี่ยวกับอบต.

ตำบลท่างามเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 6 ตำบลของอำเภอวัดโบสถ์ และประวัติความเป็นของคำว่า “ท่างาม” นั้น คงจะไม่มีผู้ใดทราบได้แน่ชัด แต่จากการบอกกล่าวเล่าขานของผู้สูงอายุในตำบลท่างาม ทุกท่านได้เล่าให้ฟังโดยสรุปได้ดังนี้ คือ เนื่องจากในฤดูแล้งน้ำในแม่น้ำแควน้อยจะค่อย ๆ ตื้นลงจนสามารถเดินถลกผ้าข้ามแม่น้ำได้และที่บริเวณหน้าวัดท่างามในปัจจุบันนี้ เมื่อสมัยก่อนโน้นก็สามารถถลกผ้าข้ามแม่น้ำได้ จึงมีบรรดาสาวงามมาลงข้ามน้ำที่ท่าน้ำวัดท่างาม และเมื่อมีการสร้างวัดขึ้นจึงเรียกกันว่า วัดท่าสาวงาม และในกาลต่าง ๆ มาก็เพี้ยนกลายเป็นวัดท่างาม พอเลยวัดท่างามไปทางใต้จะเป็นวัง ซึ่งน่าจะเป็นวังกร่าง มีน้ำลึกมาก ส่วนชื่อบ้านท่างามนั้นคงจะใช้ตามชื่อของวัดท่างาม ปัจจุบัน ตำบลท่างาม มีที่ตั้งของพื้นที่เป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอวัดโบสถ์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นตำบลที่มีความเจริญที่สุดในอดีตมีโบราณสถาน และวัตถุโบราณที่สำคัญ ๆ ประดิษฐานอยู่โดยเฉพาะพระบรมธาตุของวัดเสนาสน์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13