นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 095-0049571

แกลเลอรี่กิจกรรม

8 ธันวาคม 2564 00:00
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางจุรี เกียรติศรีสิริ ปลัด อบต.ท่างาม และพนักงาน อบต.ท่างาม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานอนุสรณ์สถานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภ.วัดโบสถ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบส์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายก อปท. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ของข้าราชการและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ดูภาพเพิ่มเติมบน Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13