นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 095-0049571

แกลเลอรี่กิจกรรม

7 มกราคม 2565 00:00
มอบขนมและน้ำดื่มให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่างาม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565
วันที่ 7 มกราคม 2565 นายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ อุ่นวงค์ นางดอกรัง โพธิ์เกิด รองนายก อบต.ท่างาม นายประมวล อุ่นวงค์ ประธานสภา อบต.ท่างาม นางสาวจุฑามาศ ปานบำรุง รองประธานสภา และ ปลัด อบต.ท่างาม ร่วมมอบขนมและน้ำดื่มให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่างาม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13