นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 095-0049571

แกลเลอรี่กิจกรรม

7 มกราคม 2565 00:00
ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
วันที่ 7 มกราคม 2565 นายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม มอบหมายให้นายเฉลิมศักดิ์ อุ่นวงค์ รองนายก อบต.ท่างาม เป็นประธานประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านนางประทิน อ้นภา บ้านเลขที่ 7 ม.6 ต.ท่างาม โดยมีรองนายก อบต.ท่างาม ปลัด อบต.ท่างาม หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันฯ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่างาม ร่วมพิจารณา ซึ่งบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ทั้งหลัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยกองช่างได้ประมาณการค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเบื้องต้น 256,327 บาท ซึ่งทาง อบต.ท่างาม จะได้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13