นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 095-0049571

แกลเลอรี่กิจกรรม

11 มกราคม 2565 00:00
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
????วันที่ 11 มกราคม 2565 นายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม ได้มอบหมายให้พนักงาน อบต.ท่างาม ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณรอบบ้านผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ ม.1 ต.ท่างาม เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่ชุมชน????

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13