นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

28 มีนาคม 2565 00:00
ขบวนแห่และพิธีเปิดงานถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2565
✅????วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต.ท่างาม และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่างาม ร่วมขบวนแห่และพิธีเปิดงานถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2565 โดยขบวนแห่ของ อบต.ท่างาม ได้นำขบวนจำลองงานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสน์ และการฟ้อนรำถวายพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีขบวนตุงเป็นเครื่องสักการะ พร้อมพานดอกไม้ ขนน้ำอบน้ำหอม เพื่อร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และตำบลท่างามมีต้นตาลจำนวนมาก มีแหล่งท่องเที่ยวคือสวนตาลลุงจ่อน จึงได้นำมาประดับตกแต่งในขบวนรถแห่ด้วยส่วนประกอบของตาลและวัสดุธรรมชาติ และเจดีย์จำลอง ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,331 ปี หลังจากนั้นเวลา 19.00 น. นายรณชัย จิตรวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2565 พร้อมด้วยปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก โดยมีนายชาญชัย แสงสวัสดิ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอวัดโบสถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายก อปท. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอวัดโบสถ์ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว และสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปต่าง ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13