นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

29 เมษายน 2565 00:00
ต้นไม้ล้มทับบ้านที่พักอาศัยของประชาชนเสียหาย
✅????วันที่ 29 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่างาม ได้สำรวจความเสียหายเหตุวาตภัยเนื่องจากมีพายุฝนลมกรรโชกรุนแรงจนทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านที่พักอาศัยของประชาชนเสียหาย โดยเป็นบ้านของนางทองแดง ใจเย็น ประชาชนในพื้นที่บ้านหัววัง หมู่ 11 ต.ท่างาม และได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13