นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

10 มิถุนายน 2565 00:00
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเสนาสน์
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ท่างาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยมีนายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง นายอำเภอวัดโบสถ์ ประธานพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเสนาสน์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ นายก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา กล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 3 ครั้ง หลังจากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดพระบรมธาตุวัดเสนาสน์ ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดหญ้าบริเวณลานวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเสนาสน์ ม.1 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13