นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

15 มิถุนายน 2565 00:00
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ท่างาม ร่วมเปิดโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ วัดเสนาสน์
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเปิดโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดเสนาสน์ บ้านสวนป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง นายอำเภอวัดโบสถ์ กล่าวต้อนรับ และนายลาน สุขแจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม กล่าวรายงานประเด็นปัญหาความต้องการในพื้นที่
การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการประชาชน จำนวน 46 หน่วยงาน รวมทั้งมีการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่น มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทให้กับนักเรียนในพื้นที่ มอบพันธุ์ผักสวนครัว และพันธุ์ปลา มอบถุงน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ให้ประชาชนในพื้นที่ พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจัดหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นางทวี อุ่นวงค์ 2.นายเสาร์ เนียมสวรรค์ 3.นางละออ วิจิตรพงษา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13