นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

28 กรกฏาคม 2565 00:00
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายเฉลิมศักดิ์ อุ่นวงค์ รองนายก อบต.ท่างาม และพนักงาน อบต.ท่างาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ โดยมีนายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง นายอำเภอวัดโบสถ์ ประธานพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13