นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

22 กันยายน 2565 00:00
โครงการ “บ้านปันสุข”
????วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ท่างาม ร่วมพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการ “บ้านปันสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง นายอำเภอวัดโบสถ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลท่างาม ให้การต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านดังกล่าวให้แก่นายแหวน แก้วทองแท้ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 7 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13