นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

6 กันยายน 2565 00:00
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี 2565
????วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมศักดิ์ อุ่นวงค์ รองนายก อบต.ท่างาม เป็นประธานในการเปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ 2565 และนางดวงกมล หยิบทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งมีนายไพศาล นวลทิม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและขั้นตอนการลงมือปฎิบัติการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยทาง อบต.ท่างาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ปัญหาพื้นที่แห้งแล้ง ช่วยเพิ่มระดับน้ำใต้ดินน้ำบาดาล ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวดินทำให้ต้นไม้และพืชเขียวทั้งปี ลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน ลดความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อไป ????

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13