นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

4 ธันวาคม 2565 00:00
ร่วมต้อนรับนักปั่นจักรยานนานาชาติ l'Etape Phitsanulok by Tour De France ปี 2022
วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางจุรี เกียรติศรีสิริ ปลัด อบต.ท่างาม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต.ท่างาม ร่วมต้อนรับนักปั่นจักรยานที่จัดการแข่งขันผ่านถนนสายวัดโบสถ์-โป่งแค บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ท่างาม เพื่อสนับสนุนจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งปั่นจักรยานนานาชาติ l'Etape Phitsanulok by Tour De France ปี 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13