นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
23 พฤษภาคม 2567 09:47
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลังวัดเขาสาริกา เริ่มจากแยกเนินตาพรม ถึงรอยต่อถนนเข้าบ้านนางมงคล เพ็งเพชร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไพล์เอกสาร : NF2405270951058912.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13