นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

รายการประเมินประจำปี ITA

ดู ลำดับ รายการ
1 รายการประเมินประจำปี ITA ปี พ.ศ.2565
2 รายการประเมินประจำปี ITA ปี พ.ศ.2564
3 รายการประเมินประจำปี ITA ปี พ.ศ.2563
4 รายการประเมินประจำปี ITA ปี พ.ศ.2562
5 รายการประเมินประจำปี ITA ปี พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13