นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670
webboard

Webboard

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  เชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ  ในช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 


เจ้าหน้าที่ อบต.ท่างาม
7 เมษายน 2565 14:29
แสดงความคิดเห็น หัวข้อหลัก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13