นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
10 มิถุนายน 2567 10:33
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และ ยกเลิกประกาศเชิญชวน (โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ไพล์เอกสาร : NF2406111043504442.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13