นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
18 มิถุนายน 2567 15:25
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.43-018 สายซอยศาลปู่ถึงวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลิง
ไพล์เอกสาร : NF2406190327198854.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13