นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
26 มิถุนายน 2567 11:19
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เริ่มจากบ้านนางแฉล้ม นาคแทน ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 8
ไพล์เอกสาร : NF2407021121191115.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13