นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัด)
19 มิถุนายน 2567 14:06
ข่าวสารองค์กร การประชุมติดตามนโยบายสำคัญจ.พล19มิย67
ประมวลภาพการประชุมติดตามนโยบายสำคัญจ.พล19มิย67
ไพล์เอกสาร : NF2406190209087633.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13