นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัด)
10 เมษายน 2566 11:58
อบต.ท่างาม คว้า ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ITA (หน่วยงานที่มีผลคะเเนนระดับ AA)
ITA 65 อบต.ท่างาม ได้คะแนน 96.36 คะแนน ระดับ AA ลำดับที่ 1 ในอำเภอวัดโบสถ์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งหมด 7 แห่ง และลำดับที่ 8 ในจังหวัดพิษณุโลก จาก อปท. ทั้งหมด 103 แห่ง
ไพล์เอกสาร : NF2304101212097867.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13