นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

1 เมษายน 2567 00:00
กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)
       ภาพบรรยากาศกิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่างาม โดยมีนางสาวเจือทิพย์ รัตนมิ่ง ท้องถิ่นอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วย นายลาน สุขแจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ,นางจุรี เกียรติศรีสิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ให้คำแนะนำและสนับสนุน ซึ่งขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่ประชาชนในพื้นที่คัดเลือกกันเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13