นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

23 ธันวาคม 2565 00:00
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่ตำบลท่างาม
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่ตำบลท่างาม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่างาม , อสม.ตำบลท่างาม, เจ้าหน้าที่ อปพร. ตำบลท่างาม, เจ้าหน้าที่ตำรวจ งานจราจร สภ.วัดโบสถ์ และสายตรวจตำบลท่างาม โดยเริ่มขับรถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย รณรงค์ ตาม "กิจกรรม พิษณุโลก ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย100% จุดเริ่มต้นหน้าอาคารเอนกประสงค์ อบต.ท่างาม ไปจนถึงจุดสิ้นสุด บริเวณหน้า กศน.ตำบลท่างาม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่างามสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ รวมทั้งป้องกันและลดอุบัติทางถนน ซึ่งเป็นวาระสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ให้ทุกส่วนราชการ ต้องร่วมมือขับเคลื่อนผลักดันให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13