นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

25 มกราคม 2566 00:00
โครงการอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยการจราจร ประจำปี 2565
????????วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. อบต.ท่างาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยการจราจร ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ อบต.ท่างาม โดยมีนางอุไร อ่ำอ่วม รองนายก อบต.ท่างาม เปิดโครงการ และนางจุรี เกียรติศรีสิริ ปลัด อบต.ท่างาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีวิทยากรจาก คปภ. จ.พิษณุโลก และวิทยากรจากงานจราจร สภ.วัดโบสถ์ ให้ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเรื่องวินัยจราจร และความรู้ด้านกฎหมายงานจราจร จำนวนแต้ม และการตัดแต้มในการขับขี่รถ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่องสิทธิประโยชน์ในการทำประกัน พ.ร.บ. รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ทำ พ.ร.บ. รวมทั้งการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย การมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13